Üniversitemiz Su ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sayın Can Okan ALTAN, yürütücüsü olduğu SÜF-1901-21-008 No’lu “Avrupa Kalamarında (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) Çeşitli Enzimatik ve Geleneksel Uygulama Yöntemlerinin Et Yumuşaklığı Üzerine Etkisi ve Kalite Değişimlerinin Araştırılması” adlı projesine ait sonuçlarını Su Ürünleri Fakültesi, Prof. Dr. Murat SEZGİN Konferans Salonu’nda 03.03.2023 tarihinde saat 10:00’da yaptığı sunum ile paylaşmıştır.