• Post category:Etkinlikler

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif ARICI yürütücüsü olduğu SHMYO-1901-21-001 No’lu “Deniz Yosunu Ulva rigida C. Agardh Türünün Sinop Kıyılarında Mineral ve Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi ve Besinsel Değerlendirilmesi” başlıklı projesine ait sonuçları Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 4 No’lu derslikte 21.02.2023 tarihinde saat 10:00’da yaptığı sunum ile paylaşmıştır.