• Post category:Duyurular

2021 yılı Bilimsel Araştırma Proejeleri Usul ve Esasları’nın 3. Maddesi uyarınca (Yeni proje başvurusunda bulunacak proje yürütücüsünün; daha önce tamamladığı (varsa) projelerin her birinden ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde/kitap/kitap bölümü en az bir yayın yapmış olması, ayrıca tamamlanan projelerden elde edilen sonuçların (proje sonuç/bitiş tarihinden itibaren) BAP Koordinatörlüğü ile iletişime geçilerek 1 ay içerisinde ilgili paydaşlarla paylaşılması amacıyla proje yürütücüsü veya araştırmacılardan biri tarafından sunum yapılması gerekir.) yapılması gereken sunuma ait çıktıların e-bap otomasyon sistemi üzerinden (https://ebap.sinop.edu.tr/?act=login)  BAP Koordinatörlüğüne iletilmesi aynı zamanda ıslak imzalı çıktıların da elden gönderilmesi gerekmektedir. (Diğer ek talepler-Yeni ek talep-Diğer talepler-ilgili açıklama ve dosyaların (Katılımcı tutanağı, fotoğraf vb.) yüklenmesi-talebi onayla ve gönder iş süreçleri izlenmelidir).