MİSYONUMUZ

Bilgi üretimini ve yayılımını geliştirmek amacıyla desteklenen projelerle bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlamak.

VİZYONUMUZ

Nitelikli proje sayısını artırarak üretilen özgün bilgi ile bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan bir birim olmak.